Med “Den store Photoshop Elements 18 bog” får du en bred og grundig gennemgang af alle områder i Adobe Photoshop Elements 18 (PE18).
Indholdet i denne bog (nyheder)
I starten af denne bog får du en gennemgang af de forskellige dele af PE18, som er blevet et meget stort program, der både indeholder en database til håndtering af medie-filer ud over de mange editorer til billedbehandling samt kreative- og online-funktioner i Create- og Share-menuen.
Alle nye funktioner og guides i PE18 bliver gennemgået i denne bog
Du får også en gennemgang af alt det grundlæggende samt en hel del mere – bl.a. tips og tricks og smarte måder at billedbehandle på i PE18. Der sker som regel også en optimering af koden i en ny version af programmet, så det arbejder hurtigere og udnytter computeren bedre. Du kommer også til at kigge nærmere på de mange muligheder for at arbejde med RAW-billeder.
Mulighederne med PE18 er enorme
Når først du kommer i gang med PE18, så er mulighederne enorme. Du kan håndtere dine medie-filer med den indbyggede database, som hedder Organizer. Det er her, du holder rede på de mange medie-filer, som findes på en computer i dag. Det er her, du kan have det store overblik over alle dine medie-filer. Og det er her, du hurtigt kan finde de billeder, du vil arbejde med.
Her i PE18 har du nu mulighed for at lade PE18 udvælge de bedste billeder med Auto Curate-funktionen i Organizer – om det så er de bedste billeder, det afgør du.
De mange editorer sørger for, at du kan klare alle former for billedbehandling – lige fra det små med auto-funktioner til den helt store omgang i Expert-editoren, hvor du klarer det hele manuelt.
PE18 arbejder også godt sammen med sociale medier som Facebook og Twitter samt billed-databaser som Flickr.
Medie-filer
I PE18 arbejder du med medie-filer, som både kan være billed-filer, lyd-filer, video-filer og pdf-filer samt projekt-filer. Jeg skriver billeder i de situationer, hvor det er mest sandsynligt, at det er billed-filer, du arbejder med gennem bogen. Hvis det er andre typer filer end billed-filer, vil det fremgå i teksten.
Hvis du arbejder på en Mac
Der er ikke de store forskelle på at arbejde med PE18 på en Mac og en pc, når det gælder, hvad du kan med PE18, men der er forskelle. Du bruger f.eks. en Cmd-tast på en Mac og en Ctrl-tast på en pc. Og du har f.eks. ikke så mange punkter i Udskrivnings-dialogboksen på en Mac som på en pc. Tryk på F1 (Hjælp), og søg efter “Elements differences between Mac OS and Windows” for at få flere info – du kan også søge på internettet. Denne bog er skrevet med en PE18 til Windows og med Windows 10 installeret på computeren. Jeg mener godt, at du kan bruge bogen til at arbejde med PE18 på en Mac, men den er ikke skrevet specielt til en Mac-computer.
Det vigtige er oversat til dansk
PE18 er stadig ikke oversat til dansk, men de mange kommandoer og funktioner, der gennemgås gennem bogen, er oversat til dansk.
Billederne i denne bog
Jeg har valgt ikke at give adgang til at downloade de mange billeder, som bruges gennem bogen, da jeg ønsker, du skal bruge dine egne billeder og komme i gang med den type billedbehandling, dine billeder har brug for med det samme.
Hent flotte billeder du frit kan bruge (Pexels.com)
Her får du nogle links til billeddatabaser, hvor du kan hente masser af flotte billeder, som du frit kan bruge.
Pexels.com er en fantastisk database med masser af fine billeder, du kan downloade frit.
Unsplash.com
Næste websted, hvor du kan finde lignende billeder, finder du via følgende link.
Pixabay.com/
Det sidste websted, hvor du kan finde gratis billeder, du frit kan bruge er https://pixabay.com/
Epub og pdf-udgave
Bogen findes både i en epub-udgave og en pdf-udgave med sidetal.